ΒΡΕΙΤΕ ΜΑΣ ΣΤΑ SOCIAL :

210-9700170 & 210-9755105 bonustrv@gmail.com
Top
 

Γενικοί Όροι Συμμετοχής

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΟ ΤΑΞΙΔΙ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ 339/1996 – ΟΔΗΓΙΑ 90/314/ΕΟΚ ΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΑΞΙΔΙΩΤΩΝ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΑ ΤΑΞΙΔΙΑ

Οι γενικοί όροι συμμετοχής ρυθμίζουν τις ευθύνες και υποχρεώσεις του πελάτη (στο εξής ταξιδιώτης) για συμμετοχή σε οργανωμένο ταξίδι (πακέτο ταξιδιωτικών υπηρεσιών μεταφοράς και μίας τουλάχιστον διανυκτέρευσης) και του ταξιδιωτικού γραφείου Bonus Travel το οποίο πωλεί ή προσφέρει προς πώληση ταξίδια που έχει διοργανώσει το ίδιο ή άλλος διοργανωτής. Ο κάθε ταξιδιώτης, τα μέλη της οικογένειάς του και οι συνταξιδιώτες που καλύφθηκαν οικονομικά από αυτόν, καθώς και οι συμμετέχοντες μέσω εταιρειών, συλλόγων, ενώσεων, σχολών και άλλων φορέων δέχονται αυτόματα με τη συμμετοχή τους και τους πιο κάτω όρους τους οποίους διάβασαν, κατανόησαν και συμφωνούν να τηρήσουν.

Η έννοια του «ταξιδιώτη» ως αντισυμβαλλόμενου εννοείται στο εξής και για τους φορείς ή εταιρείες που καλύπτουν οικονομικά, μέλη, μαθητές, εργαζόμενους ή άλλους που έχουν οποιαδήποτε σχέση μαζί τους και με τους οποίους είναι από κοινού υπεύθυνοι για την τήρηση και αποδοχή των πιο κάτω όρων. Επίσης, οι ταξιδιώτες δεσμεύονται με τους ειδικούς αυστηρότερους οικονομικούς όρους που ισχύουν σε «ειδικά ταξίδια», όπως ταξίδια εκθέσεων, εταιρικά ταξίδια (incentives), συνεδρίων, χιονοδρομικών προορισμών, αθλητικών διοργανώσεων, κρουαζιέρων και των ολικών ναυλώσεων (charters) και άλλων που περιγράφονται στα συγκεκριμένα ταξίδια. Τα ακυρωτικά στις πιο πάνω περιπτώσεις φθάνουν μέχρι και 100% των τιμών, οι δε προθεσμίες εγγραφών και ακυρώσεων είναι πολύ πιο έγκαιρες. Τελική τιμή και ισχύον πρόγραμμα του ταξιδιού θεωρείται αυτό που παρέλαβε ο ταξιδιώτης και περιγράφεται ή επισυνάπτεται στην εξοφλητική απόδειξη πληρωμής (σύμβασης). βάσει του Προεδρικού Διατάγματος 339/1996 και κατόπιν εφαρμογής της Οδηγίας 90/314/ΕΟΚ

ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗΣ

Το Bonus Travel , με έδρα την Αθήνα και με αριθμό σήματος του Αρ. Αδείας ΕΟΤ 0206 Ε 61000297701 , διοργανώνει ατομικά και ομαδικά ταξίδια, ταξίδια στόχων – κινήτρων, εκθέσεις, συνέδρια, διακοπές, είτε μόνο του είτε σε συνεργασία με άλλα τουριστικά γραφεία.

ΕΓΓΡΑΦΗ – ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΑ ΤΑΞΙΔΙΑ

Δήλωση συμμετοχής και δέσμευση θέσεων γίνεται δεκτή κατόπιν

  1. Συμπλήρωσης του Δελτίου Δήλωσης Συμμετοχής (επιβεβαίωση κράτησης και Σύμβασης Οργανωμένου Ταξιδιού) στα γραφεία μας ή με αποστολή του με fax ή e-mail στα γραφεία μας
  2. Πληρωμής της προβλεπόμενης προκαταβολής (35% του συνολικού κόστους του ταξιδιού) και
  3. Της αποδοχής των Γενικών & Ειδικών Όρων Συμμετοχής. Δηλώσεις συμμετοχής στο διάστημα των τελευταίων 19 ημερών πριν από την αναχώρηση πρέπει απαραίτητα να συνοδεύονται με προκαταβολή 50% του συνολικού ποσού του πακέτου. Η γενική εξόφληση του πακέτου γίνεται το αργότερο 12 ημέρες πριν από την αναχώρηση. Μη εξόφληση μέσα στα προβλεπόμενα χρονικά όρια δίνουν στο γραφείο μας το δικαίωμα ακύρωσης και ενδεχομένως απαίτησης ακυρωτικών. Ο Ταξιδιώτης–Συμβαλλόμενος, που εκπροσωπεί οικογένεια ή ομάδα ταξιδιωτών, υποχρεούται να ενημερώσει όλους τους συνταξιδιώτες του για τους Γενικούς Όρους Συμμετοχής και το πρόγραμμα του ταξιδιού, ενώ όλοι έχουν τις ίδιες υποχρεώσεις με αυτόν του υπέγραψε εξ’ ονόματός τους και τους ενέγραψε στο ταξίδι.

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΕΣ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ

Το Γραφείο μας έχει τη ευθύνη για τον συντονισμό και την εκτέλεση των ταξιδιών, που προσφέρει, με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Χρησιμοποιεί για λογαριασμό των ταξιδιωτών του αεροπορικές και άλλες μεταφορικές εταιρείες, ξενοδοχεία, τοπικά ταξιδιωτικά γραφεία και άλλους φορείς των οποίων δεν έχει άμεσο έλεγχο. Δεν είναι, συνεπώς, δυνατό, να θεωρηθεί υπεύθυνο για ανωμαλίες στις παροχές των υπηρεσιών των ανωτέρω συντελεστών όπως: έκτακτες καταστάσεις, παραλείψεις τρίτων, αλλαγές, καθυστερήσεις, ακυρώσεις προγραμματισμένων δρομολογίων, καθυστερήσεις ναυλωμένων πτήσεων για τεχνικούς ή άλλους λόγους. Δεν μπορεί να προβλέψει ή να ελέγξει καταστάσεις ή να φέρει ευθύνη για ζημίες ή καθυστερήσεις και τυχόν ανωμαλίες στη ροή του προγράμματος σε περιπτώσεις έξω και πέρα από τις δυνατότητές του όπως ατυχήματα, ασθένειες ή δυσάρεστες οργανικές επιπτώσεις από κλιματολογικές συνθήκες, αδυναμία προσαρμογής σε διαφορετικές χρονικές ζώνες (JET LAG), υψόμετρο, επιδημίες, τροφικές δηλητηριάσεις ή ανεπαρκείς συνθήκες καθαριότητας, δυσμενείς καιρικές συνθήκες, απεργίες, διαδηλώσεις και καταστάσεις ανωτέρας βίας (κατολισθήσεις, τρομοκρατία, αεροπειρατεία, φυσικά φαινόμενα, πόλεμοι, πραξικοπήματα κλπ.). Επίσης δεν φέρει ευθύνη για φθορά, απώλεια ή κλοπή αποσκευών, προσωπικών αντικειμένων, χρημάτων κλπ, καθώς και οποιεσδήποτε συνέπειες από εγκληματική ή άλλη αξιόποινη πράξη σε βάρος των ταξιδιωτών. Παράπονα που τυχόν προκύπτουν κατά την διάρκεια του ταξιδιού, πρέπει να αναφέρονται αμέσως στον αρχηγό ή συνοδό του ταξιδιού ή εγγράφως προς το γραφείο μας στο εύλογο διάστημα των 3 εργάσιμων ημερών από την λήξη του ταξιδιού, με τα απαραίτητα συνοδευτικά έγγραφα για την αιτιολόγησή τους. Μετά την παρέλευση του ανωτέρω διαστήματος το γραφείο δεν έχει υποχρέωση απάντησης στην οποιαδήποτε απαίτηση. Σε περίπτωση μεταπώλησης εκδρομής τρίτων προς το γραφείο μας, ο Ταξιδιώτης αγοράζει το ταξίδι αυτό από τον Πωλητή, ο οποίος, είναι υπεύθυνος μόνο για την ορθή, πλήρη και συνεχή ενημέρωση του Ταξιδιώτη μέχρι την αναχώρησή του και για τη μεταφορά τυχόν ιδιαίτερων απαιτήσεων του Ταξιδιώτη στον Διοργανωτή ή νέων οδηγιών από τον Διοργανωτή στον Ταξιδιώτη, ενώ δεν φέρει ευθύνη για τις πράξεις ή παραλείψεις του Διοργανωτή όσον αφορά το συγκεκριμένο ταξίδι ή για τις υπηρεσίες που παρέχονται από αυτόν ή από τους προμηθευτές του κατά τη διάρκειά του. Το γραφείο δεν φέρει καμία ευθύνη απέναντι σε προαιρετικές εκδηλώσεις, που πραγματοποιούνται από τοπικούς φορείς. Τέλος το γραφείο διατηρεί το δικαίωμα ακύρωσης της εκδρομής, εφόσον δεν συμπληρωθεί ο απαιτούμενος αριθμός ταξιδιωτών, όπως αυτός αναφέρεται στο γραπτό πρόγραμμα, έως και 3 εργάσιμες ημέρες πριν από την προκαθορισμένη αναχώρηση και να επιστρέψει άτοκα και αζήμια την προκαταβολή κατά τα ανωτέρω.

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΕΣ ΤΩΝ ΤΑΞΙΔΙΩΤΩΝ

Βασική υποχρέωση όσων συμμετέχουν σε ομαδικά ταξίδια είναι η έγκαιρη προσέλευση στις εκδηλώσεις του προγράμματος και στους εκάστοτε προβλεπόμενους χώρους συγκέντρωσης και αναχώρησης. H μη έγκαιρη προσέλευση υποχρεώνει τον αρχηγό στην εκτέλεση του προγράμματος με τους υπόλοιπους ταξιδιώτες, με συνέπεια για τον καθυστερημένο Ταξιδιώτη την απώλεια της εκδρομής, μετακίνησης ή άλλης υπηρεσίας και για το Γραφείο την άρνηση οποιασδήποτε αποζημίωσης για τις υπηρεσίες που δεν προσφέρθηκαν με ευθύνη του Ταξιδιώτη. Οι συμμετέχοντες είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για την έγκαιρη εξασφάλιση και διαφύλαξη των απαραίτητων ταξιδιωτικών εγγράφων (διαβατηρίων, κλπ). Σε περίπτωση που κάποιος ταξιδιώτης αντιμετωπίζει πρόβλημα υγείας, ο αρχηγός της εκδρομής θα καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την αντιμετώπιση του προβλήματος. Όμως εάν δημιουργείται πρόβλημα στη συνέχιση του ταξιδιού, ο αρχηγός θα συνεχίσει το πρόγραμμα κανονικά με τους υπόλοιπους ταξιδιώτες χωρίς άλλες καθυστερήσεις, αφού ειδοποιήσει τους αρμόδιους φορείς: ελληνικό προξενείο, νοσοκομεία κλπ.

Σε περίπτωση που ο Ταξιδιώτης αποφασίσει την διακοπή του εν εξελίξει ταξιδιού του, δεν δικαιούται περαιτέρω υπηρεσίες ή οποιαδήποτε αποζημίωση ή επιστροφή μέρους του πληρωθέντος ποσού για την συμμετοχή του στο ταξίδι. Τέλος σε περίπτωση που ο Ταξιδιώτης κωλύεται να συμμετάσχει στο ταξίδι που έχει προχωρήσει σε κράτηση, μπορεί να εκχωρήσει την θέση του σε άλλο άτομο, που πληρεί τις προϋποθέσεις συμμετοχής, μέσα στα χρονικά πλαίσια που απαιτούνται για κάθε ταξίδι ξεχωριστά και το αργότερο εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών πριν την ημερομηνία πραγματοποίησης του ταξιδιού. Στην περίπτωση αεροπορικού ταξιδιού, η αλλαγή ονόματος Ταξιδιώτη δεν είναι δυνατή, με συνέπεια την ακύρωση της υπάρχουσας κράτησης και τη δημιουργία κράτησης νέας θέσης. Ενδεχόμενα ακυρωτικά βαρύνουν τον Ταξιδιώτη.

ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΑ, ΘΕΩΡΗΣΕΙΣ ΕΙΣΟΔΟΥ (ΒΙΖΕΣ) & ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΑΤΥΠΩΣΕΙΣ

Για όλα τα ταξίδια στο εξωτερικό απαιτείται διαβατήριο νέου τύπου. Οι ταξιδιώτες μη Ελληνικής Υπηκοότητας οφείλουν να επικοινωνούν κατ’ ιδίαν με την πρεσβεία της χώρας στην οποία επιθυμούν να ταξιδέψουν για να πληροφορηθούν τα όποια διαδικαστικά έκδοσης βίζας, εφόσον αυτή απαιτείται. Το Bonus Travel δε φέρει καμία ευθύνη για τυχόν πρόβλημα που ενδεχομένως παρουσιαστεί σε κάποιο αεροδρόμιο. Η μη έγκαιρη εξασφάλιση έκδοσης ή θεώρησης των ταξιδιωτικών εγγράφων δεν δικαιολογεί την ακύρωση της συμμετοχής του Ταξιδιώτη χωρίς την προβλεπόμενη χρέωση ακυρωτικών. Για την έκδοση Βίζας στις περισσότερες Ισλαμικές χώρες τα διαβατήρια δεν πρέπει να έχουν σφραγίδα εισόδου στο Ισραήλ και να έχουν ισχύ 6 μήνες τουλάχιστον από την ημερομηνία αναχώρησης. Το Γραφείο δεν φέρει καμία ευθύνη σχετικά με την έκδοση διαβατηρίων ή αστυνομικών ταυτοτήτων ή την θεώρησή τους. Όλα τα ανωτέρω αποτελούν ευθύνη του Ταξιδιώτη.

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ

Αναλόγως του προγράμματος ενός οργανωμένου ταξιδιού, υπάρχει δυνατότητα προαιρετικών εκδρομών, οι οποίες συνήθως διοργανώνονται από τον αρμόδιο συνοδό της εκδρομής σε συνεργασία με τους τοπικούς ταξιδιωτικούς πράκτορες. Για την καλύτερη διεξαγωγή του προγράμματος στα περισσότερα προγράμματα οι προαιρετικές εκδρομές ανακοινώνονται και εξοφλούνται πριν την αναχώρηση. Οι τιμές δύνανται να διαφοροποιούνται ανάλογα με τα εκάστοτε ισχύοντα όπως: αριθμός ατόμων, εορταστικές περίοδοι, επιβαρύνσεις βραδινών ωραρίων κ.λπ. Εάν για οποιονδήποτε λόγω δεν είναι δυνατή της οποιασδήποτε προαιρετικής δραστηριότητας, επιστρέφονται τα χρήματα και δεν συνιστά λόγο παραπόνων ή αποζημίωσης. Εάν η αναμονή μεταξύ πτήσεων σε κάποιο από τα αεροδρόμια του εξωτερικού υπερβαίνει τις 3 ώρες, οποιαδήποτε υπηρεσία προσφερθεί ώστε να καλύψει το χρονικό αυτό διάστημα πληρώνεται επί πλέον από το κόστος του προγράμματος.

ΤΙΜΕΣ

Όλες οι αναγραφόμενες τιμές υπολογίστηκαν με βάση συναλλαγματικές ισοτιμίες και τους αεροπορικούς ναύλους που ίσχυαν την περίοδο έκδοσης του προγράμματος. Οι τιμές αυτές είναι δυνατό να αυξηθούν απροειδοποίητα σε περίπτωση αλλαγής των ναύλων, ανατιμήσεως ξένων συναλλαγματικών μονάδων ή οποιασδήποτε ανατροπής των αρχικών κοστολογικών δεδομένων και ανατιμήσεων που το κράτος ήθελε επιβάλλει, μετά την έκδοση του προγράμματος. Η αλλαγή της τιμής μπορεί να γίνει μέχρι και 10 ημέρες πριν από την έναρξη του ταξιδιού και δεν αποτελεί δικαιολογία για ακύρωση συμμετοχής.

ΔΙΑΜΟΝΗ

Η επιλογή των ξενοδοχείων γίνεται με κριτήρια για την θέση τους και τις υπηρεσίες που προσφέρουν σε συνδυασμό με την καλύτερη δυνατή τιμή ανάλογα με την κατηγορία τους ως αυτή αναφέρεται στην περιγραφή κάθε ταξιδιού. Τα δωμάτια / καμπίνες που προσφέρονται στις αναγραφόμενες τιμές είναι standard (βασικές), εάν ο ταξιδιώτης επιθυμεί συγκεκριμένη θέα ή άλλο τύπο δωματίου τότε εφ’ όσον υπάρχει διαθεσιμότητα προσφέρεται με το ανάλογο κόστος. Τα δωμάτια των περισσοτέρων ανά τον κόσμο ξενοδοχείων έχουν μελετηθεί για να φιλοξενούν δύο κλίνες. Ως εκ τούτου, τα τρίκλινα δωμάτια είναι στην πραγματικότητα δίκλινα με επιπλέον κλίνη, είναι όμως αυτονόητο ότι ο χώρος θα είναι αισθητά περιορισμένος. Τα δωμάτια παραδίδονται στις 14.00 και είναι στη διάθεση των ενοίκων ως τις 12.00 της ημέρας αναχώρησης. Το Bonus Travel καταβάλει κάθε προσπάθεια για να παρατείνει το όριο παραμονής, ώστε να εξυπηρετούνται οι εκδρομείς που αναχωρούν με βραδινές ή πολύ πρωινές πτήσεις. Η εξυπηρέτηση αυτή θα υπάρχει εάν και εφ’ όσον τα δωμάτια δεν έχουν δοθεί σε άλλους πελάτες του ξενοδοχείου. Σε κάποια κρουαζιερόπλοια ισόποσα προσφέρονται καμπίνες σε 3διαφορετικά καταστρώματα, προκράτηση συγκεκριμένης καμπίνας προσφέρεται μόνο αν ζητηθεί τύπος καμπίνας σε σουίτα και εφ’ όσον υπάρχει διαθεσιμότητα. Σε όλους τους προσφερόμενους τύπους διαμονής προσφέρονται ειδικοί χώροι φύλαξης των τιμαλφή και προσωπικών εγγράφων. Σε περίπτωση που δεν χρησιμοποιηθεί αυτή η παροχή, οποιαδήποτε απώλεια εγγράφων, διαβατηρίων, εισιτηρίων, τιμαλφή κ.α. επιβαρύνει αποκλειστικά και μόνο τον ταξιδιώτη και αποτελεί ολοκληρωτικά δική του ευθύνη και κόστος ή οποιαδήποτε διαδικασία. Οι τράπεζες λειτουργούν 24 ώρες στα ξενοδοχεία, προσφέρονται επίσης μηχανές για ανάληψη χρημάτων. Όλα τα ξενοδοχεία και πλοία διαθέτουν την δυνατότητα επίσκεψης γιατρού στο δωμάτιο / καμπίνα σας. Εάν λαμβάνετε κάποιο συγκεκριμένο φάρμακο σας παρακαλούμε να φροντίσετε να το προμηθευτείτε από την Ελλάδα. Σε περίπτωση καθυστερημένης άφιξής σας στο ξενοδοχείο, μετά την ημέρα της προγραμματισμένης άφιξής σας και εφ’ όσον δεν έχετε ενημερώσει σχετικά, το ξενοδοχείο έχει δικαίωμα να διαθέσει και την υπόλοιπη κρατημένη περίοδο εάν του ζητηθεί. Σε αυτή τη περίπτωση σας επιστρέφεται το ποσόν που αντιστοιχεί στις διανυκτερεύσεις τις οποίες θα θέλατε αλλά δεν σας έδωσε το ξενοδοχείο. Τα ποτά, εκτός αν ρητώς αναφέρεται, δεν περιλαμβάνονται στην τιμή της ημιδιατροφής ή της πλήρους διατροφής. Υπενθυμίζουμε πριν την αναχώρησή σας από το ξενοδοχείο να εξοφλείτε τυχόν προσωπικούς λογαριασμούς (τηλεφωνήματα, ποτά κ.λ.π.). σε ουδεμία περίπτωση το Bonus Travel θα δεχθεί να πληρώσει προσωπικούς λογαριασμούς πελατών.

ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ

Παιδιά 2-12 ετών πληρώνουν συνήθως μειωμένο αεροπορικό ανάλογα του προορισμού (εκτός των πτήσεων τσάρτερ ) και σε πολλές περιπτώσεις μειωμένο κόστος διαμονής αν μένουν στο ίδιο δωμάτιο με τους γονείς τους. Κάτω των 2 ετών πληρώνουν μόνο το 10% του αεροπορικού ναύλου αλλά δεν δικαιούνται θέση και γεύμα στο αεροπλάνο ούτε μεταφορά αποσκευών.

ΑΠΟΣΚΕΥΕΣ

Ταξιδεύοντας σε οποιοδήποτε πρόγραμμα της εταιρείας μας, αναλαμβάνουμε την μεταφορά και πληρώνουμε αχθοφορικά – αν υπάρχουν αχθοφόροι – μιας βαλίτσας κανονικού μεγέθους, βάρους μέχρι 20 κιλά για κάθε ενήλικα ταξιδιώτη. Mπορείτε επίσης να μεταφέρετε και μια χειραποσκευή διαστάσεων 53 X 26 X 23. Σε περίπτωση που μεταφέρετε περισσότερο βάρος, υποχρεούστε να πληρώσετε την διαφορά επί τόπου και σημειώνουμε ότι σε περίπτωση μερικής ή ολικής φθοράς, απώλειας ή καθυστέρησης των αποσκευών σας, για οποιονδήποτε λόγο, δεν φέρουμε καμία ευθύνη. Αυτό είναι θέμα που αφορά εσάς και τον αερομεταφορέα.

ΑΡΧΗΓΟΣ / ΣΥΝΟΔΟΣ

Τα οργανωμένα μας σε γκρουπ ταξίδια συνοδεύονται από έμπειρο συνεργάτη, ο οποίος φροντίζει για την ομαλή εκτέλεση του προγράμματος και παραλαμβάνει το γκρουπ στο σταθμό της πρώτης διανυκτέρευσης και το παραδίδει στο σταθμό της τελευταίας διανυκτέρευσης, ανάλογα με το πρόγραμμα της εκδρομής. Εντός του αεροσκάφους ο αρχηγός – συνοδός δεν έχει περισσότερα δικαιώματα από οποιονδήποτε άλλο ταξιδιώτη, γι’ αυτό και τυχόν παραλείψεις ή ευθύνες κατά τη διάρκεια της πτήσης θα πρέπει να ζητηθούν μόνο από την αεροπορική εταιρία, όπως αυτές καθορίζονται από τη Συνθήκη της Βαρσοβίας.

ΑΚΥΡΩΣΕΙΣ

Σε περίπτωση ακύρωσης συμμετοχής για οποιοδήποτε λόγο, ακόμη και για λόγους υγείας, ισχύουν τα ακόλουθα: Η ακύρωση γίνεται πάντα εγγράφως προς το γραφείο μας, προσκομίζοντας τα ανάλογα έγγραφα σε περιπτώσεις θεμάτων υγείας. Ακύρωση συμμετοχής μέχρι 40 ημέρες πριν την έναρξη του ταξιδιού: επιστροφή της προκαταβολής στο ακέραιο. Ακύρωση συμμετοχής από 39 έως και 19 ημέρες πριν την έναρξη του ταξιδιού: χρέωση 70 € κατ’ άτομο. Ακύρωση από 18 έως και 10 μέρες πριν την έναρξη του ταξιδιού: χρέωση 50% του συνολικού κόστους του ταξιδιού. Ακύρωση από 9 ημέρες πριν έως και την έναρξη του ταξιδιού καθώς και μη εμφάνιση του Ταξιδιώτη (Non Show): χρέωση 100% του κόστους του ταξιδιού.

Το Γραφείο επιφυλάσσεται να διεκδικήσει με κάθε νόμιμο μέσο τα χρήματα που του οφείλει ο Ταξιδιώτης. Για ορισμένα ταξίδια ισχύουν διαφορετικοί κανόνες που αναγράφονται στο τέλος του προγράμματος με την ένδειξη “Σημείωση”. Για τις κρουαζιέρες ισχύουν οι όροι ακυρωτικών των εταιρειών που τις πραγματοποιούν. Για τα ατομικά και μεμονωμένα ταξίδια ισχύουν διαφορετικοί όροι χρέωσης ακυρωτικών σύμφωνα με τα όσα καθορίζονται από τις αεροπορικές εταιρείες και της πολιτικής ακυρωτικών του κάθε ξενοδοχείου ή της εταιρείας ενοικιάσεων αυτοκινήτων ή της ακτοπλοϊκής εταιρείας . Η χρέωση γίνεται ανεξάρτητα με το εάν έχει ήδη καταβληθεί ή όχι το αντίστοιχο ποσόν από τον Ταξιδιώτη. Σε περίπτωση που το Bonus Travel δεν είναι ο διοργανωτής του οργανωμένου ταξιδίου τα ακυρωτικά καθορίζονται βάσει της πολιτικής ακυρωτικών του διοργανωτή χωρίς όμως το Bonus Travel να είναι υπεύθυνο να επιστρέψει την προμήθειά του.

ΑΣΦΑΛΙΣΗ

Σύμφωνα με το Π.Δ. 339/1996 η ταξιδιωτική ασφάλιση που καλύπτει το ταξίδι είναι ασφάλεια Αστικής ευθύνης και καλύπτει ειδική ασφάλιση, για τους κινδύνους μη εκτέλεσης της σύμβασης, καθώς και αφερεγγυότητας ή πτώχευσής μας. Η ασφάλιση για κάλυψη ασθενείας ή ατυχήματος του Ταξιδιώτη κατά την διάρκεια του ταξιδιού είναι προαιρετική και στην περίπτωση που την επιθυμεί ο Ταξιδιώτης οφείλει να το γνωστοποιήσει στο Γραφείο 10 ημέρες προ της αναχωρήσεως με ταυτόχρονη καταβολή του ασφαλίστρου.

ΡΥΘΜΙΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ – ΤΑΞΙΔΙΩΤΗ

Το Γραφείο μας και ο εκάστοτε Ταξιδιώτης δεσμεύονται να επιλύσουν πρωτίστως μεταξύ τους κάθε διαφορά ή διαφωνία που ενδεχομένως προκύψει κατά την διάρκεια του ταξιδιού. Σε περίπτωση αποτυχίας και τα δύο μέρη δεσμεύονται να απευθυνθούν στην Επιτροπή Φιλικής Επίλυσης Διαφορών του ΗΑΤΤΑ. Εάν και εδώ δεν υπάρξει διευθέτηση του θέματος, τότε αρμόδια πλέον είναι τα Δικαστήρια της Αθήνας.

AΠOΔOXH OPΩN ΣYMMETOXHΣ

H συμμετοχή του Ταξιδιώτη σε οποιαδήποτε εκδρομή του Γραφείου μας ή σε εκδρομές συνεργαζόμενων με εμάς Γραφείων, σημαίνει ταυτόχρονα και την χωρίς επιφύλαξη αποδοχή των προαναφερόμενων όρων συμμετοχής.

Σημείωση: Το γραφείο μας δεν ευθύνεται για τυχόν τυπογραφικά λάθη στις πληροφορίες και τα προγράμματα των εκδρομών. Το γραφείο διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής των προγραμμάτων χωρίς προειδοποίηση.